TRÄNING

Forskningen visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, t.ex. kan fysisk aktivitet påverka minne och koncentration och skydda mot depression och demens.

Fysisk aktivitet minskar risken för:

 • förtida död, oavsett orsak
 • hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
 • metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
 • cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer
 • fall och benbrott, till exempel höftfraktur
 • psykisk ohälsa, till exempel demens, depression.
Källa: Folkhälsomyndigheten

TRÄNING FÖR MIG

Det handlar om att finna glädjen i att röra på sig. Jag tycker om att använda min kropp - för att jag kan! Jag variera min träning för att få olika effekt.

 • Styrketräning
 • Tabata
 • Löpning
 • Padel
 • MTB cykling
 • Kajak  

 
Jag uppmuntrar alltid till rörelse och vardagsmotion. Det ingår direkt instruerande träning i följande aktiviteter:

LÅT MIG HJÄLPA DIG IGÅNG!
BOKA EN WELLNESSANALYS!
Jag hjälper dig att göra en plan för att du ska nå dina mål.
Registrera dig och svara på frågorna så kontaktar jag dig.
Boka tid hos mig.